องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


นางยุพา สืบบุญมา รองนายก อบต.ยางตลาด เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566


วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มอบหมายให้นางยุพา  สืบบุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด นางสิริรัตน์  ฆารวิพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายวารินทร์  ฆารวิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 9 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-25