องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566


วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายวราพงษ์  เสรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ีอเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566 โดยมีนายเอกรัตน์  มิสา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (นายเทวัญ  ภูคะฮาด) บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-07-24
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-05
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-23
2023-05-30