วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
บำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข - 6384 กส
8  ธ.ค. 2566
บำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82 - 4593 กส
8  ธ.ค. 2566
วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ
8  ธ.ค. 2566
บำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 831599 กส
8  ธ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริมนม (กองการศึกษาฯ)
7  ธ.ค. 2566
จ้างติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง